עברית  |  English  |  היושבת בגנים
                              שיר השירים יג'

                       נחום גוטמן  1920הניסיון לצמצם את חלקם של בניינים ביצירת המשבר האקולוגי העולמי על ידי יצירת בנינים "ירוקים" בני קיימא, מצמצם אולי את צריכת חומרי הגלם והאנרגיה, אך אינו מתמודד עם שורש יחסי הניצול בין החברה האנושית לסביבתה הטבעית. כדי לעשות זאת עלינו לבחון מחדש את המעמד של שני המקומות האנושיים הבסיסיים - הבניין והישוב.

שניהם נוצרו בזמנים בהם האנושות הייתה תחת מצור כוחות הטבע וחיות הבר וחיפשה מקלט בבניינים מופרדים מסביבתם ובצפיפותם וחומותיהם של ישובים. בזמנים אלה נשלטו החברות האנושיות על ידי הגברים שהנהיגו בהן את הערכים הפטריארכאליים של שליטה, בקרה וריכוז. עקב כך יש לבניינים ולישובים מספר תכונות בסיסיות ההופכות אותם לכוחניים מטבעם: הפרדה מן הסביבה ודגש על שליטה, בקרה וריכוז.

אבל הזמנים השתנו. בחברות ה hi tech של ימינו הסביבה הטבעית היא הנתונה במצור ובה בעת הביאה המהפכה הפמיניסטית  לשינוי עמוק בערכים הפטריארכאליים. עלינו על כן ליצור דגמים חדשים של מקומות אנושיים בהם מתקיימת חשיפה מידית לסביבה הטבעית, פחות ריכוזיות ובקרה של גורם מרכזי ויותר אוטונומיה של כל אחד מן המקומות במערכת. מה שנדרש זאת חלופה למקום האנושי שתהיה ביחסים של השלמה וקבלה עם הסביבה הטבעית. מקומות כאלה הם הגן התחום ו ישוב שמורת הטבע אותם אציג בהמשך.


שלושת סוגי הבנייה השכיחים היום - המסורתית, ה hi-tech והאקולוגית, מתעלמים מן השיפורים במגע הבלתי אמצעי עם הטבע ובצמצום הכוחניות המרחבית המתאפשרים היום בתנאים החברתיים והטכנולוגיים הקיימים בחברות הפוסט תעשייתיות. שיפורים אלה עשויים  להגביר את הנינוחות של החיים בחברות הללו ואת יכולתם  לחיות חיים מלאים.


הבניין המסורתי, גם כשהוא מוקף או מקיף גן ופותח אליו פתחים גדולים, מותיר בעינו מצב בסיסי של שליטת יתר של המקום על דייריו - של מקום המשקיף אל העולם מתוך אחיזתם החזקה של הגבולות הסוגרים עליו.

בניין ה hi-tech מעניק אמנם קשר מדומה, סימבולי, לעולם סביבו באמצעות קירות זכוכית והנוכחות המינימליסטית של גופו המתכתי הדק, אך למעשה עצם ניתוקו מן הסביבה הטבעית והשליטה האנושית בכל מרכיביו ויחסיו, מטילים עלינו מרותה של אדונית מעודנת ומתוחכמת המונעת מאתנו מגע ישיר ומלא עם האדמה השמיים, האוויר החופשי והצמחייה.

הבנין הירוק והאקולוגי, על בתי החמר והבוסתנים שלה, מבטיחה שחרור מרודנות הטכנולוגיה המתקדמת וחזרה למצב קדום יותר של השלמה עם הטבעי, אך המקומות שהיא יוצרת מקטבים את סביבת החיים לסגורה מרבית ולפתוחה מרבית. המקומות המקורים מופרדים מסביבתם כאילו היינו נתונים, כמו בדורות קדומים, במצור של הטבע ולחסדיו. בנינים אלה מתעלמים מכך שבמאה ה- 21 הטבע הוא שנמצא במצור ותחת איום של השמדה ולא האנחנו.

 

בדף הבית טענו שלאיזונו הרגשי ומלאות חייו של אדם בן ימינו לא נדרשים אף אחד משלושת סוגי הבנייה האלה אלא סביבה שתהייה טבעית, פשוטה וראשונית ככל האפשר.
סביבה כזאת תבטל את הקיטוב בין הבנוי/מוגן לטבעי/חשוף, ותנטרל את דגש היתר על יחסים קוגניטיביים/מרוחקים עם העולם הנוצר על ידי הסביבות הוירטואליות המקיפות אותנו.

מה שנדרש זאת  עמדת מחשב בתוך גן.

לא בניין סביב גן ולא בתוך גן, אלא מקום חלופי שהוא בה בעת חדר וגן. למקום הזה קראנו גן תחום.
בגן התחום ניתן לחיות בכל עת בנוכחותם הישירה של אדמה, שמים, צמחייה וחלופי השעות והעונות.


באשר לישוב האנושי, לחברה בת ימינו לא דרושה סביבה עירונית צפופה של בנינים ממוזגים אלא יצירתו של סוג חדש של ישוב: ישוב שמורה - ישוב אנושי שבעת הקמתו ובמשך קיומו משמרים ומשחזרים את הטופוגרפיה והצמחייה המקוריים. ישוב שבו הן בתי המגורים והן מקומות עבודה, בתי ספר, מרכזי קניות, תרבות ובילוי, הם מצרפים של גנים תחומים.

להבדיל מהמקובל בבניין, הגנים התחומים אינם מתחברים יחד למערכת משולבת, אלא למצרף בו כל אחד מהם מכיל,  כמו בגן במצרים העתיקה, אזור מקורה ואזור מגונן החשופים זה לזה, אחוזים יחד בין גבולות המונעים חדירה ומבט לא מבוקרים.

התחומים יכולים להיות שונים זה מזה בגודלם, בצורתם, מידת ההפרדה ביניהם ובאופן הקצעת המרחב שלהם למקורה ולפתוח. 

השוני המהותי בין הבניין לבין מצרף הגנים התחומים מתגלה כבר בתהליך הקמתו של כל אחד מהם:

עם הקמת בניין על חלקת אדמה (a) נוצרת הפרדה בין הבנוי לטבעי (גם כאשר מפריד ביניהם רק קיר זכוכית). ואין זה משנה אם זה בניין בתוך גן (b), בניין סביב גן (c) או צירוף של ביתנים וגנים (d).

 


כנגד זה, אם נקיף את המגרש בגבול בלתי חדירלמעבר ו למבטים לא רצויים, כפי שגבולות הבניין עושים(1), נחלק את המגרש לגנים שמספרם ויעדם מקביל לאלה של החדרים והמעברים בתוך בניין(2), נקיף כל גן בגבולות שיפעלו כמו הקירות והפתחים של החדרים בבניין(3), נחלק כל גן תחום לאזורים מקורים ולאזורים פתוחים לשמים(4), נקבל מצרף של גנים תחומים בהם מתבטל הקיטוב שהבניין יוצר בין חדריו התחומים והמוגנים לבין הגן שלצדם – הקיר המפריד בין החדר והגן נעלם והגבולות המקיפים את המרחב התחום שנוצר מעניקים לו את אותה הגנה ממבט וחדירה לא רצויים שהוענקו לחדר על ידי קירותיו.

הגן התחום מקיף שטח אדמה בגבול אטום לחדירה ומבט שלא רצוים לדייריו. חלק ממנו מקורה וחלק פתוח לשמים. הצמחייה המקומית נשמרת או מועברת מקום  בתוך גבולות הגן.


 

  

בין האזור המקורה לפתוח מפריד "מסך אוויר" -  אוויר הנזרק במהירות נמוכה על ידי מיתקן הנמצא מעל הפתח ויוצר מחיצה בלתי נראית השומרת כשנדרש על הבדלי הטמפרטורה והלחות בין חוץ לפנים.

 

כשפותחים חלונות בגבולות הגן התחום, כפי שהיינו פותחים בגבולותיו של חדר, אפשרויות הבחירה המרחבית מוכפלות. השוהה באזור המקורה של הגן התחום יוכל אז לחיות בו בזמן בנוכחות האזור הפתוח וגם בנוכחות העולם שסביב הגן.

לימים של תנאי אקלים קיצוניים בהם "מסך האוויר" עלול להיות לא מספיק מבודד, מותקנות בנוסף גם דלתות גרירה שקופות. סריג של מוטות מתכת וצמחים מטפסים מספק הגנה מפני קרינה יתרה של השמש ומפני בוהק השמים:


הגנה כזאת ניתן למצוא במחצלות הבמבוק בבתים יפניים מסורתיים ובסככות הגפן של הים התכון.

  

בצד האחורי של האזור המקורה יש אזור פתוח משני המספק בנוסף לחשיפה נוספת לאדמה, צמחיה ושמים גם איוורור טבעי. על גג האזור המקורה מותקנים פנלים סולריים.

מבט מן האזור הפתוח של גן תחום אל האזור המקורה.

  גן תחום של רחצה ושרותים הצמוד לגן המגורים


 הגן התחום ממלא את התפקיד של חדר בבניין. מצרף הגנים התחומים מחליף את מערכת החדרים, הפרוזדורים והאולמות המרכיבים בניין. המעבר ממערכת למצרף הוא כשלעצמו משחרר מבחינה מרחבית. העצמאות המרחבית של כל גן תחום מחזקת את החופש המרחבי הזה – צורה ומרכיבי בנייה ייחודיים לכל גן תחום שאינם תלוים בצורתם ומרכיביהם של הגנים התחומים האחרים, כניסה נפרדת מרשות הרבים ושרותים צמודים.

כדי להשלים את היחסים המרחביים שהגן התחום מציע יש להוסיף יחסי אחיזה מרחבית לאלה של חופש והנתקות שמסכי האוויר מאפשרים. רצוי שהקירות המקיפים את התחום יבנו מחומרים חמים כגון לבני אדמה, אבן או עץ. בקטעים המקיפים את האזורים הפתוחים ניתן לשבץ בקירות גם צמחייה אך בלי לשבור את הרצף שלהם (כדי לשמור על התחום כיחידה המרחבית/צורנית הבסיסית.
רצוי שהגג יבנה מחומר דק ומבודד שנוכחותו המרחבית היא כשל נותן חסות נדיב ולא מתנשא.

מצרף הגנים התומים האו אנארכי מטבעו. אין כאן נסיון ליצור מערכת משולבת אלא מצרף של חלקים עצמאיים.

את הגן התחום ותנאים של ישוב שמורה ניתן ליצור הן בישובים קיימים והן בהקמת יישובים חדשים:

 

ביישובים קיימים

ניתן ליצור תנאים של ישוב שמורה על כל מגרש שעדיין לא בנו עליו או כזה שלבניין הקיים עלי והוצא  צוו הריסה. על הרשויות או גופים וולונטריים לרכוש שטחים אלה, להחזיר את הקרקע למצב שהייתה בו לפני שבנו עליה, ולמעט צעדים הנדרשים לבטיחות המקוםלא לתערב בהם כלל! לתת למזג האוויר ולפריון  הטבעי של הצמחייה לפעול ללא התערבות שנה אחר שנה.

תנאים חלקיים של ישוב שמורה בישוב קיים מופיעים בפרויקטים המוצגם בדף אדריכלות הומניסטית וניתן לצצוא אותם היום ברחובות "הולנדיים" ובשדרות כמו ה"רמבלס" בברצלונה.

שפע העצים בצילום האווירי משמאל, גורם ל שדרת Las Ramblas בברצלונה להראות כמו פארק מוארך. למעשה זה רחוב עירוני מרכזי בו משולבים יחד צמחייה עצים והצללות, בתי מסחר, מסעדות ודוכנים, משטחים מרוצפים נרחבים ורכב חולף.

מיזוג דומה מתקיים ב"רחוב ההולנדיי" בו נמצאים בה בעת בנוכחות שמים פתוחים ואזורים מקורים, עצים וצמחייה וקרקע אופיניים לאזור, מכוניות חולפות וילדים משחקים, מכוניות חונות וספסלי ישיבה.

ניתן לישם תנאים אלה באופן יותר מלא במקומות כמו האזור הבא בשולי עיירה גלילית המיוער בדלילות ומיועד למגורים.

כדי למזער את הפגיעה בסביבה הטבעית הקיימת מומלץ להשתמש בסלילת הדרכים ובבנייה בכלים מכניים קטנים:


שלב 1 כדי לשמר את הקרקע והצמחייה הקיימים, הדרכים המתוכננות הן ברוחב 5 מ'. התוואי שלהן  אינו מחייב לא גדיעת עצים, לא עקירת שדות פרחים ולא חפירות וקירות תומכים.
  
שלב 2 גבולות הגנים התחומים עוקפים עצים ושדות פרחים קיימים. האזורים הציבוריים הם שמורות טבע וגודל השטחים המרוצפים מצטמצם למזער הנדרש למעבר בטוח ונוח.    שטחו של כל אחד מן הגנים התחומים יקבע על פי התקציב והצרכים של בעליו. התצורה של כל גן תקבע על ידי הצמחייה ותצורת הקרקע הקימות. ניקח לדוגמא את החלקה A:

 

 
שלב 3 כדי ליצור מצרף של גנים תחומים יש להקיף את החלקה בחומה ולחלק את הגן הכלול בה למספר גנים מוקפי חומה, כמספר החדרים והמעברים שהיינו יוצרים בבניין בעל אותו יעוד.

כדי לחזק את עצמאותו של כל גן תחום במצרף (ועל ידי כך את העצמאות והחופש המרחבי של השוהים בו) על כל יחידה במצרף להיות בעלת צורה משלה, חלוקה שונה בין מקורה ופתוח וכניסה משלה מרשות הרבים. בכך גם מתמתנת שליטת המצרף הגנים התלומים על יחידותיו ( הנוצרת על ידי הקרקע, הבעלות והשימוש המשותפים לכולן).
כיוון שהגנים מופרדים זה מזה בגולות שאינם מאפשרים מעברים ומבטים לא מבוקרים, אפשר במזג אוויר טוב ובעזרת מספר שמשיות, לחיות בכל אחד מן הגנים התומים כפי שהיינו חיים ב אחד מחדריו של בנין - חדר שינה, חדר מגורים וכו'.
 
 
שלב 4  כדי לאפשר לדיירים לשהות בנוחיות בכל תנאי מזג האוויר, יש לקרות בכל גן תחום אזור שיהיה מופרד מן האזור הפתוח ב"מסך אוויר". מתקבל מצרף של אזורים פתוחים ומקורים בהם הדיירים יכולים להיות בכל עת בנוכחותם הבלתי אמצעית של אדמה, צמחייה ושמים מבלי לוותר על נוחיותם ויכולתם לקיים את שיגרת יומם.

  


 שלב 5.  ניתן ליצור גנים תחומים גם על גגות האזורים המקורים של גנים תחומים אחרים. במקרה שלנו ניתן ליצור גן תחום כזה על האזור המקורה של גן תחוםe .
לשם כך ידרשו שינוים באזור החנייה המקורה ובניית מהלך מדרגות ישיר מהכניסה לגן התחום העילי.

 

שלב  .6 למרות שהגן התחום אמור לחשוף את השוהה בו באופן בלתי אמצעי ומלא לאדמה, שמים, צמחייה וחלופי השעות והעונות, כל יחידה מציעה מידה שונה של אחיזה וחשיפה,  כל יחידה מציעה חיבוק מרחבי שונה. מגוון הגנים התחומים במצרף מאפשר לכל יחיד וקבוצה של דיירים למצוא את המקום המציע את האיזון הנכון עבורם בין אחיזה והנתקות.
בגן תחום , האזור הפתוח המתארך והאזור המקורה המצומצם שהקיר האחורי שלו מתעגל מציעים איזון בין מצבים קצוניים של אחיזה והנתקות:

מבט מן האזור המקורה אל הפתוח

 
בגן תחום b שבו האזור המקורה חשוף משני צדיו לאזורים פתוחים זהים בגודלם, נוצר מצב מרחבי המציע באופן מובהק מידה רבה של חופש והנתקות:

בגנים תחומים c ו d האחיזה וההנתקות מתונות במידה שווה ומתקיים איזון בינהן:

 

                               גן תחום c ביום                                                                    גן תחום c בלילה

מבט מן האזור הפתוח של d אל האזור המקורה

בגן תחוםe  כיוון שהאזור המקורה הצר יחסית, צמוד לכל אורכו לאזור הפתוח הרחב ממנו, נוצר מצב מרחבי שבו מודגשים החופש המרחבי ואפשרויות ההנתקות מאחיזתו של הבנוי אל אדמה, צמחייה ושמים. 


ניתן להקים שכונות של מצרפי גנים תחומים גם כששטח כל מצרף מוגבל.

לדוגמא הצעה של
הארכיטקטים אריה פלד וגיא צור לשכונה של מצרפי תחומים בגבעת התריס בטבעון, המכילה אותו מספר יחידות דיור, אך ללא עקירת עצים ועבודות קרקע נרחבות, כמו בשכונת הבתים הדו משפחתיים שעמדה להבנות  על הגבעה.
 

גבולות האזור לבנייה
 

אופי הבנייה הנוכחית בסביבה

סוג הצמחייה הקיימת על הגבעה

הצעה לדרכים על תוואים קיימים ללא צמחייה ול 155 חלקות חד משפחתיות של 320 מ"מר כל אחת.מבט על רחוב "הולנדי" כמו  אלה המוצעים עבור גבעת התריז


 

תוכנית ומבט על יחידת מצרף תחומים משפחתית לבנייה בגבעת התריס
מבטים פנימיים של גנים תתומים בגבעת התריסמצרף הגנים התחומים יכול להעשיר את חיי דייריו בדרך נוספת.

כפי שחזה אלווין טופלר בחברות "הגל השליש" הפוסט פטריארכליות קיימת נטיה לעבוד בבית. חלק מחברות hi tech מעודדות את עובדיהן לעשות זאת. כאשר זה קורה, בייחוד אם מדובר בכמה בני משפחה, נוצרים לעתים קרובות מתחים ועימותים הנובעים מחשיפת יתר של העובד/ת בביתו/ה לבני הבית האחרים שעה אחר שעה, יום אחר יום. כדי למנוע מתחים אלה ניתן להעמיד לרשותם/ן גנים תחומים לשימושם האישי כל יחידה כזאת היא עצמאית מבחינה מרחבית. יש בה אזור מקורה אזורים פתוחים, יחידת שרותים ומטבחון משלה. הדייר/ת יכול/ה לעבוד בכל עת באזור המקורה או הפתוח בנוכחות הבלתי אמצעית של אדמה, צמחייה ושמים, לנוח ולטייל בגן,   ללא חשיפה למבטים ופניות מן הגנים התחומים השכנים. המפגש בין בני הבית הוא מתוך יוזמה ובחירה ולא נכפה על ידי הריכוזיות המרחבית של הבניין.
 לדוגמא, במצרף הגנים הבא יועדו גנים תחומים 5 , 6 ו 7, לעבודה ולקבלת לקוחות. לכל אחד מן העובדים/ות בהם יש נגישות לגן התחום המיועד הן ישירות מן המתחם המשפחתי והן על ידי יציאה לרחוב וכניסה ממנו כמו לכל מקום עבודה הנמצא מחוץ לבית.

  

           Initial set of enclosed gardens                                                      Set with enclosed gardens used for work      

        :Legend

1. living encgarden

2. kitchen and dining encgarden

3. private encgarden

4.private encgarden

5+6. private encgardens  used as lawyer's offices.

7. private encgarden  used as studio and gallery.

8. entry encgarden

9. parking


מצרפי גנים תחומים יכולים לשמש למטרות שונות ומגוונות, כגון  בתי ספר, מפעלי hi tech , מרכזי קניות ותרבות ועוד.
 לדוגמא השטח הבא על גדת נחל בגבול קרית יכול להפוך לבית ספר יסודי של 12 כתות תוך שימור הצמחייה, תצורות הקרקע והמבנים הקיימים. שיתוף התלמידים בבניית בית הספר מלבני אדמה תוך שימור ושיחזור הצמחייה יכול כשלעצמו להיות מחנך ומרחיב ידע.


יצירת בית הספר כמצרף גנים תחומים מאפשר לו לתפקד בשעות שבית הספר אינו פעיל גם כאתר נופש ומרכז קהילתי.

מבט על הגנים התחומים של החטיבה הצעירה: 2 צמדים של כתות א' ו ב' ומאחוריהן אזור משותף המשמש את תלמידי ארבעתן:

 


 

הצעה להקמת ישוב שמורה חדש בערבה.

הגנים התחומים וישוב השמורה מאפשרים לבנות רחוק מאזורים צפופי אוכלוסין מבלי לפגוע בקרקע ובצמחייה המקומית. אך כדי שהמקומות החדשים יהיו נגישים וימשכו תושבים בלי המפגע של כבישים רחבים ומחלפים, יש לחבר אותם ברשת ארצית של רכבות מהירות של 300- 500 קמ"ש. אלה יאפשרו הקמת ישובי שמורה באזורים כגון הערבה או הגליל העליון. התושבים יוכלו להיות בקשר אלקטרוני מיידי עם עמיתים ולקוחות ותוך פחות משעה לפגוש אותם פנים אל פנים.
כשעמי מערב אסיה יפתרו סוף סוף בדרכי שלום את הסיכסוכים הארכאיים שלהם, יאפשרו רכבות אלה קשר מהיר גם עם הארצות השכנות ועם מרחב שלושת היבשות שאליהן יש לישראל נגישות יבשתית.

 תוכנית סכמטית של אזורים ודרכים בישוב שמורה חדש בערבה:

  A שדרה מרכזית       B מגורים, עסקים ומוסדות קטנים   

ישוב השמורה מורכב כולו מגנים תחומים. במרכזו שדרה רחבה לפי הדגם של ה Ramblas של ברצלונה ובה מקומות החינוך, המסחר והתרבות המרכזיים של הישוב. משני צדי השדרה אזורי גנים תחומים קטנים יותר היכולים לאכלס מגורים ויחדות קטנות של משרדי מקצועות חופשיים, גלריות וחינוך. הרחובות הם חד סטריים ובדומד ל Woonerf ההולנדי, משולבים בהם תנועת רכב והולכי רגל, חניות, גנים ואזורי מפגש ומשחק. בהמשך תוכנית מפורטת של קטע מן השדרה המרכזית ותחומי מגורים, מוסדות ועסקים קטנים משני צדיה:

גנים תחומים גדולים בשדרה המיועדים לעבודה, מסחר ותרבות. כל גן תחום גדול מוקף בתחומים קטנים יותר שהכניסה אליהם ישירות מרחוב הולכי רגל. גנים תחומים היקפיים אלה יכולים לשמש כחנויות, בתי קפה, גלריות, משרדים וכו'. נגישות וחניית המכוניות היא מאזור תת קרקעי במפלס 3.00 – (שהוא מפלס הכבישים בישוב).

 

מבט אל תוך אחד הגנים התחומים הגדולים המשמש כאולם עבודה  בחברת hi-tech :

 

תוכנית קומת קרקע ומבט פנימי של גן תחום היכול לשמש כאולם עבודה של חברת hi-tech  , תערוכות, חנויות כלבו, הצגות וכו'
 

לסיכום
הקשר הבלתי אמצעי בין הסביבה האנושית והטבעית שהגנים התחומים וישובי שמורת הטבע מאפשרים, מהווה איזון חיוני לחשיפת היתר של החברות הפוסט תעשיתיות לסביבות מלאכותיות ולמציאות מדומה.
אנחנו מקושרים באמצעים אלקטרוניים ומייצרים באמצעות הפעלה עקיפה - לחיצה על עכבר אלקטרוני והקשת מקלדת, ללא מגע ישיר עם כלי עבודה ועם החומר המעובד. הניתוק הזה מן ההתנסות הגופנית המלאה מצמצם את המגע המלא שלנו עם העולם ופוגע נפשית וגופנית ביכולת ההתחדשות והצמיחה שלנו.
כדי להגן על עצמנו מן התהליך הניווני הזה, עלינו לאזן את חשיפת היתר למציאות המדומה ולמלאכותי, בחשיפה מיידית ורציפה לטבעי – לאדמה, לצמחייה ולחלופי היום והעונות.
באופן פרדוקסלי, אותה טכנולוגיה מתקדמת המאפשרת את בנית והפעלת המערכות המורכבות של בניני hi-tech מאפשרת גם חשיפה מחדשת, תוך תנאי נוחות וביטחון לסביבה ולתנאי אקלים טבעיים. לדוגמא, "מסך האוויר" שתארנו קודם, ציוד לגלישת רוח ומטוסי אולטרא לייט.

 רבים מיוצרי מקומות בני ימינו אינם נוטים לעשות שימוש בטכנולוגיות המתקדמות העומדות לרשותם כדי ליצור מקומות שיעשירו קיומית את חיי הדיירים וישרו עליהם  נינוחות. במקום זה הם יוצרים בנינים המייצגים את התחכום והכוח של טכנולוגיות אלה (ושל בעלי ודיירי הבניינים בהם הן פועלות) ויוצרים מרכיבי בניין מרשימים, מעוצבים ומאפשרי נוחות כגון קירות שקופים, מיזוג אוויר, מדרגות נעות ומעליות לשמים.
יוצרי מקומות אלה, ביניהם ידוענים כגון פראנק גארי, זאחה חדיד ודניאל ליבסקינד, מתעלמים או אינם מודעים להשפעה המנוונת קיומית שיש  לסביבה מלאכותית ומדומה על אלה החיים בה.

 

באשר ללקוחות שלהם, הם מתפטים על ידי הנוחיות המרבית והנוכחות ה היוקרתית/כוחנית של בנינים אלה ואינם מודעים לדלות הקיומית שהן גורמות.
יצירת מקום Hi-Tech דומה לקטיעת גף בריא והחלפתו בתחליף מלאכותי העולה מבחינת ביצועיו על זה האורגני מכל הבחינות חוץ מניתוקו מן השלם הפסיכופיסי שזה אתה כיצור אנושי.
הסביבה המרחבית שהצעתי בעמוד הזה עלולה להראות לא מעשית או אפילו לא אחראית לקורא שהתרגל לנבואות האפוקליפטיות על עתיד שבו אוכלסית העולם נידונה לגדול בהתמדה ולחיות בישובים צפופים של מגדלים גבוהים בתוך עולם שבו הנופים הפתוחים והצמחייה שלהם ילכו ויעלמו תחת מתקפה של ניצול יתר של משאבי טבע. 
לדעתי נבואות אלה אינן לוקחות בחשבון את המהפכה הפמיניסטית, השינוי העמוק ביותר שחל בתרבותנו במאה הקודמת. מרגע שנשים זוכות להשכלה ולנגישות לכל משאבי החברות שבהן הן חיות, הן עומדות בפני לחצם של ממסדים דתיים/פשיסטיים ליצר מספר רב של צאצאים.
זה רק אחד הגורמים שיביא לצמצום האוכלוסייה בארצות המפותחות. גורם פוטנציאלי אחר לצמצום אוכלוסית העולם, נורא ככל שיהיה, הם הרעב והמגפות שיביאו לצמצום אוכלוסיות החברות הלא מפותחות ויכריחו אותן לאמץ את ערכי החברות המפותחות, כולל שינוים במעמד הנשים, או להכחד.


היבט אחר של מצרפי הגנים התחומם העלול לעורר ביקורת הוא ההוצאה הנוספת על הקירות התוחמים לא רק את האזור המקורה, כפי שזה קורה בבנינים, אלא גם את האזורים הפתוחים.
עם זאת, ניתוח של עלות/תועלת יחשוף תמונה שונה. הבנייה והתחזוקה של גנים תחומים זולים יותר  כיוון שהם פשוטים יותר לבנייה, פחות אינטנסיביים וצורכים פחות אנרגיה וחומרים מתוחכמים. 
לכך יש להוסיף את האיכות המיוחדת של חיים בנוכחות המתמדת של אדמה, צמחייה ושמים, העשויה לצמצם את הצורך בחומרי גמר ואביזרי בניין ייוקרתיים ולהוזיל באופן ניכר את מחירם של הגנים התחומים יחסית לבניינים.באשר למגמות העכשוויות של "שימור" ו"בנייה ירוקה", ציטטתי את המלצתו החכמה של פיטר ג'קובס לשלב את הבנוי והטבעי ב"אקדיה" בה שניהם מתקיימים בהרמוניה. כיום שמורות הטבע נמצאות תחת סכנה מתמדת של "פיתוח". ישובי השמורה יאפשרו את קיומן מבלי לפגוע באפשרויות האכלוס.
בנינים "ירוקים" הם דבר והיפוכו ובסופו של דבר מביאים אך מעט תועלת מבחינת צריכת אנרגיה ומשאבים. מצרפי הגנים התומים וישובי השמורה כנגד זה, מתיחסים לטבע בצניעות והשלמה ועל ידי כך יוצרים מקום אנושי חלופי הצורך פחות אנרגיה וחי בשלום עם סביבתו הטבעית.

לייבסיטי - בניית אתרים